Thông báo tuyển dụng nhân sự

Công ty TNHH MTV Lương thực Hồng Tân (HONGTANFOOD) chuyên sản xuất, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu gạo, các sản phẩm sau gạo. Chứng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Sales và Sản xuất ngành hàng lúa gạo làm việc tại thành phố Vĩnh Long; cụ thể: 1. Nhân viên
Read More