Ai Cập mời thầu quốc tế nhập khẩu 20.000 tấn gạo

Thời gian chào thầu là trước 12h00 ngày 21/5 và hồ sơ chào có hiệu lực tới ngày 21/6 (18h00 giờ địa phương). Bộ Công Thương cho biết vừa nhận được thông tin từ Bộ Cung ứng và Nội thương Ai Cập (Tổng cục Cung ứng hàng hóa) có Thông báo mời thầu gạo trắng hạt ngắn/hạt trung bìn
Read More