Ai Cập mời thầu quốc tế nhập khẩu 20.000 tấn gạo

Thời gian chào thầu là trước 12h00 ngày 21/5 và hồ sơ chào có hiệu lực tới ngày 21/6 (18h00 giờ địa phương).

Bộ Công Thương cho biết vừa nhận được thông tin từ Bộ Cung ứng và Nội thương Ai Cập (Tổng cục Cung ứng hàng hóa) có Thông báo mời thầu gạo trắng hạt ngắn/hạt trung bình, mở cho tất cả các nhà thầu quan tâm cả trong nước và nước ngoài.

Thông tin sơ bộ về nội dung điều kiện chào thầu gồm khối lượng tối thiểu 20.000 tấn gạo ± 10% loại gạo trắng hạt ngắn/trung bình với lượng tấm tối đa từ 10 – 12% và phải là gạo thu hoạch từ mùa vụ cuối cùng của năm 2018 với tiêu chuẩn quy định theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Ai Cập.

Giá chào thầu sẽ được tính theo giá CIF một trong những cảng của Ai Cập, với thời gian giao hàng từ 25/7 đến 20/8/ 2019.

Thời gian chào thầu: trước 12h trưa ngày 21/5/2019 và bản chào có hiệu lực tới ngày 21/6/ 2019 (18h giờ địa phương).

Nguồn: cafef.vn

About the Author